Reklamná plocha InstoreRadio

InstoreRadio
    vzbudzuje emócie!

InstoreRadio je cez satelit vysielaný hudobný a informačný program, vďaka ktorému supermarket spríjemňuje nákup zákazníkom. Tieto programy sú obľúbené, zábavné a informujú o ponukách. Presne v tomto reklamnom prostredí môžete cielene vysielať Vaše lokálne reklamné spoty!

InstoreRadio prináša:
  • enormnú flexibilitu!
  • vysokú dôveryhodnosť!
  • silné emócie!
  • známosť a image!
  • dobrá zapamätateľnosť!

Každú hodinu vysielané reklamné spoty!
3600 spotov za rok!
K dispozícií iba 4-6 vysielacích miest!

InstoreRadio sa hodí aj pre ten najmenší rozpočet: lacné vysielacie poplatky, priaznivé náklady na produkciu! andré media group pre Vás zorganizuje kompletné sprevádzkovanie média, individuálnu produkciu spotu prevezme obchodný partner andré.

Ste doteraz bez tónov? Tak si ihneď zarezervujte InstoreRadio a vysielajte!