Reklamná plocha FrontStandPoster

FrontStandPoster

FrontStandPoster je reklamný nosič umiestnený v exteriéri pri nákupných vozíkoch obchodného reťazca Kaufland. Umožňuje výbornú viditeľnosť grafiky počas celého dňa a spolu s kvalitným grafickým rozlíšením pôsobí mimoriadne atraktívne pre cielovú skupinu.
Vďaka reklame v supermarkete, pôsobí Váš reklamný odkaz neustále: od pondelka do nedele neustále! 7 dní v týždni! 360 dní v roku!

FrontStandPostery ponúkajú:
  • každý si na nákup vezme nákupný vozík, bezprostredný kontakt s FrontstandPosterom
  • pri výstupe z predajne opätovný, kvalitný a dlhodobý očný kontakt

Mať úspešnú reklamu znamená cielene sa prezentovať v mieste, kde sa dlhodobo a neustále pohybuje veľký počet ľudí. Supermarkety sú také miesta - kde každý deň nakupujú tisíce spotrebiteľov, väčšinou v najlepšej kúpnej nálade a pripravení vnímať reklamné informácie. Reklamou v supermarkete vždy zasiahnete Vašu cieľovú skupinu: ľudia z Vašeho blízkeho okolia, ktorí často a radi nakupujú v miestnych supermarketoch. Markety majú široké publikum, tu narazíte na každého !