Reklamná plocha CartBox

CartBoxsú:

Tento posilovač média CartBoards, madlo na nákupnom vozíku, ešte nie je vo všetkých reklamných miestach, trend ale vzrastá! CartBox na madle nákupného vozíka - v optimálnom zornom poli spotrebiteľa - doplňujú plagáty na čelnej strane nákupného vozíka .
CartBoards a CartBox - ideálna reklamná kombinácia!

  • permanentne v zornom poli
  • účinné
  • nápadné
  • sprevádzajú zákazníka
  • posilujú CartBoards