Nasledujte
    CartBoards!

CartBoards je klasický prvok reklamy v supermarkete - vyše 30 rokov úspešný. Možno preto, že za tým stojí tak jednoduchá a zároveň geniálna myšlienka. Skoro každý návštevník supermarketu siahne po nákup- nom vozíku, tento praktický nákupný pomoc- ník doprevádza zákazníka po celú dobu nákupu. Reklama zvnútra a zvonku čela nákupného vozíka je neustále vnímaná okoloidúcimi a tým, kto vozík tlačí. CartBoards sa preto najlepšie hodí k úspešnému preno- su Vášho reklamného zdieľania na zákazníkov. Výkon našich médií presvedčí. Pri jednom trebiteľ pozrie až 19 krát. A 100% nakupujúcích minimálne vnímá tiež reklamu na vozíkoch, ktoré stretávajú.
(Studie Eye Square 2008)

CartBoards sú:
  • nepriehľadnuteľné
  • účinné
  • nápadné
  • neustále na očiach
  • permanentne v blízkosti zákazníka
  • zamerané na cielové skupiny
Dôverujte reklamnému
účinku CartBoards!