Prehľad reklamných plôch

CartsBoards

„Sleduj ma“

CartBoards

Chcem vedieť viac

Obojstranné reklamné nosiče na prednom čele nákupných vozíkov.

CartBox

Chcem vedieť viac

Reklama na madle nákupného vozíka - v optimálnom zornom poli spotrebiteľa

Citilight

Chcem vedieť viac

Podsvietená obojstranná reklama nad pokladničným pásom.

StandPoster

Chcem vedieť viac

Reklamná plocha postavená pred obchodným domom pri nákupných
vozíkoch dobre viditeľná pri východe.

FrontStandPoster

Chcem vedieť viac

Širokouhlá obojstranná reklama pred vchodom do supermarketu.

GarageBox

Chcem vedieť viac

Popis pre GarageBox

Cashposter

„Chyť si ma“

CashPoster

Chcem vedieť viac

Rozdelovače nákupu na pokladničných pásoch. Obojstranná reklama.

InstoreRadio

„Počúvaj ma“

InstoreRadio

Chcem vedieť viac

Hudobný a informačný program v supermarkete, ktorý zábavnou
formou informuje o ponukách.