Supermarkety sú to správne miesto pre reklamu!

andré media urobila zo supermarketov reklamné miesto, pretože sa tam pohybujú tisíce zákazníkov. Reklama je tu vnímaná skôr ako ponuka než ako rušivý faktor. Optimálny základ pre úspešnú komunikáciu so zákazníkom. Mať úspešnú reklamu znamená cielene sa prezentovať v mieste , kde sa dlhodobo a opakovane pohybuje veľké množstvo potenciálnych zákazníkov.

Každá úspešná reklama potrebuje veľké publikum!

Mať úspěšnú reklamu znamená cielene sa prezentovať v mieste kde sa dlhodobo a neustále pohybuje veľký počet ludí. Supermarkety sú také miesta - kde každý deň nakupujú tisíce spotrebiteľov, väčšinou v najlepšej kúpnej nálade a pripravení vnímať reklamné informácie. Zazmluvnením reklamy andré v supermarkete si zaistíte exkluzívny prístup k týmto atraktívnym reklamným marketom.

Nakupovať chodia všetci, od TOP manažéra až po ženu v domácnosti!

V marketoch se pohybuje široko rozšírená cielová skupina. Pretože nakupovať ide každý: od top manažéra po ženu v domácnosti, seniorov a mládež, rodiny a nezadaných. Spotrebitelia navštevují supermarket prevazne v ich blízkom okolí - takto vďaka reklame v supermarkete oslovíte cielene zákazníkov z okolia Vašej spoločnosti


Výhody umiestnenia reklamy v supermarketoch!

Enormne vysoká návštevnosť!

Supermarkety majú obrovskú návštevnosť v priemere okolo 150.000 návštevníkov za mesiac. Počty návštěvníkov v jednotlivých supermarketoch sa získavajú z počtu vydaných pokladničných blokov za nákupy. Započítavajú sa tiež doprevádzajúce osoby (faktor 1,5). Na vypočítané priemerné počty návštevníkov sa môžte spoľahnúť - vysoká šanca kontaktu s reklamou je garantovaná.

Trvalé pôsobenie reklamy: 360 dní v roku aktívna!

Vďaka reklame v supermarkete ,pôsobí Váš reklamný odkaz neustále: Od pondelka do nedele neustále! 7 dní v týždni ! 360 dní v roku!

Dlhé otváracie doby: reklama od 7-22h!

Supermarkety majú otvorené väčšinou od 7 do 22 h., 16 hodín denne, často dokonca do 24 h. Vďaka tomu je Vaša reklama v pohybe každý deň minimálne 16 h. - priamo v blízkosti zákazníkov.

Presne Vaša cieľová skupina: 100% zásah!

Reklamou v supermarkete vždy zasiahnete Vašu cieľovú skupinu: ľudia z Vašeho blízkého okolia, ktorí často a radi nakupujú v miestnych supermarketoch. Markety majú široké publikum, tu narazíte na každého!

Dlhá doba nákupu!

V supermarketoch sa pohybujú spotrebitelia, Vaši potenciálni zákazníci a každý nákup trvá dostatočne dlhú dobu k tomu aby si Vás všimli. Priemerný nákup trvá cca. 40 minút, dosť dlhá doba pre pôsobenie Vašich plagátov na nákupnom vozíku na Vašich potenciálnych zákazníkov.

Reklama je opakovanie : Učte sa od silných značiek!

Zákazníci radi navštevujú markety, na ktoré sú zvyknutý a to často 2 až 3-krát týždne. Vďaka neustálej přítomnosti CartBoards, CashPoster a InstoreRadio spotov, je Vaša reklama videná a počutá stále dokola. Na tento opakujúci sa efekt vsádza tiež brandová reklama a to s veľkým úspechom. Ako sa stať brandom / značkou vo Vašom regióne? Učte sa od Veľkých.


Reklama bez zbytočných strát!

Markety majú dobre definovanú spádovú oblasť a ľudia radi navštěvujú supermarkety v ich tesnej blízkosti. Všetci títo návštěvníci marketov môžu byť aj Vašimi zákazníkmi - využijte obrovský potenciál návštěvníkov.