NEUROMARKETING A SUPERMARKETY

NEUROMARKETING A SUPERMARKETY

Myslíte si , že ľudia svoje nákupné rozhodovanie vykonávajú racionálne ? Podľa štúdie , 85 % našich nákupných rozhodnutí sú sprostredkované podvedomými podnetmi . To znamená , že iba 15 % rozhodnutí o nákupe robíme naozaj racionálne alebo " vedome " . Aké dôsledky to má pre oblasť marketingu ? Ak sú rozhodujúcimi faktormi pre nákup viac emocionálne ako racionálne rozhodnutia, sme konfrontovaní s nutnosťou poznať a používať Neuromarketing, inak povedané : 

? MÁ REKLAMA V SUPERMARKETE ZMYSEL ? 
? Ako hovoriť svojim klientom do podvedomia ?
 ? Čo vedie ľudí k nákupu ?
 ? Kde je povestné tlačítko NÁKUP ! u klienta ?

Čo je Neuromarketing ?

Neuromarketing je použiťie techník z neurovedného výskumu ( ktorého predmetom štúdia je mozog ) v oblasti marketingu . Veľmi jednoducho môžeme povedať , že Neuromarketing definuje radu podnetov ( napr.  zobrazenie inzerátu ) a vyhodnocuje zodpovedajúce fyziologické merania: srdcová frekvencia , činnosť mozgu , galvanické reakcie kože , pohyb oči v závisloti na prebiehajúcej aktivite mozgu ( " eye tracking " , atď ).
Čo je cieľom Neuromarketingu ?

Konečným cieľom Neuromarketingu je predvídať správanie spotrebiteľov , minimálne získať podrobné informácie o tom , čo si myslia a cítia , čo značne uľahčí proces presviedčania a manipulácie .

Toto dosiahneme ak poznáme konkrétne komunikačné akcie a spúšťače v ľudskom mozgu , ktoré vyvolávajú pozronosť, vzbudzujú zvedavosť a emócie v divákovi v danej reklamnej prezentácii.

" Neuromarketing sú v praxi používané technológie pre meranie aktivity mozgu u spotrebiteľov, ktorých výstupy sa používajú v oblasti vývoja produktov pre reklamu, marketing a komunikáciu . "

Ale my nie sme racionálne bytosti ?

V skutočnosti aj keď sme presvedčení , že všetky naše rozhodnutia sú racionálne , faktom je , že sú to emócie , ktoré určujú väčšinu našich správaní . K dispozícií je historický vývoj  , ako sa marketing postupne vyvýjal od okamihu , kedy napr. boli vozidlá vyrábané a predávané v rade bez ohľadu na farbu , pretože nákup bol motivovaný čisto funkciou a použiteľnosťou. Naopak spôsob , akým teraz marketing apeluje na naše pocity , ako je napr.  sociálne postavenie , sloboda , dobrodružstvo  alebo exkluzivita , je zameraná na pocity a emócie, útočí na ego a odlíšiteľnosť , a to tak,  že nás ovplyvňuje pomocou predajných argumentov. .

Funguje to presne tak , ako bolo pred pár rokmi povedané majiteľom BMW Tonim Segarrom , " Páči sa vám riadiť ? " , tento pán dokázal pomocou slov a informácií,  stimulovať spotrebiteľa natoľko, že vyvolal túžbu po kúpe vozidla a to bez akejkoľvek predošlej skúsenosti s týmto vozidlom.


Neuromarketing je o lepšom pochopení vzťahu medzi tým , čo prebieha v mysli spotrebiteľov, ako sa správajú a ako reagujú na podnety z okolia.

V budúcom príspevku budem vysvetľovať niektoré špecifické " Neuromarketingové " techniky , ktoré môžete použiť vo Vašich reklamných kampaniach a všeobecne zlepšiť predajnú činnosť .