Blog a novinky

NEUROMARKETING A SUPERMARKETY

08-04-2016

Myslíte si , že ľudia svoje nákupné rozhodovanie vykonávajú racionálne ? Podľa štúdie , 85 % našich nákupných rozhodnutí sú sprostredkované podvedomými podnetmi . To znamená , že iba 15 % rozhodnutí o nákupe robíme naozaj racionálne alebo " vedome " . Aké dôsledky to má pre oblasť marketingu ? Ak sú rozhodujúcimi faktormi pre nákup viac emocionálne ako racionálne rozhodnutia, sme…

Viac

ÚSPEŠNÁ REKLAMA POTREBUJE OČNÉ KONTAKTY

08-04-2016

Každá kampaň sa musí riadiť základnými pravidalmi marketingu. Pokiaľ chceme potenciálnemu zákazníkovi odovzdať naše posolstvo, prostredníctvom reklamy, musí spĺňať základné prastaré atribúty, ktoré sú datované do čias prvopočiatkov reklamy a prezentácie, do Babylónu, 3000 rokov PNL. Našim jediným cieľom je dosiahnuť u potenciálneho zákazníka, aby n…

Viac